Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
News post

Grootste batterijpark van België opent in 2021 voor een efficiënter en duurzamer beheer van de elektriciteitsproductie in België

Een nieuwe virtuele elektriciteitscentrale als milieuvriendelijk, rendabel en efficiënt alternatief voor conventionele gascentrales.

Primeur in Wallonië: EStor-Lux richt in samenwerking met Centrica Business Solutions een batterijpark op in Bastogne. Centrica zal verantwoordelijk zijn voor het beheer en het valoriseren van de batterijen. Het batterijpark zal functioneren als virtuele elektriciteitscentrale door een efficiënter gebruik van de beschikbare voorraden op het hoogspanningsnet mogelijk te maken.

Centrica Business Solutions bevestigt opnieuw zijn pionierspositie op de flexibiliteitsmarkt door een 10MW/20MWh-batterij uit te baten in naam van EStor-Lux (samenwerkingsverband tussen Rent-A-Port Green Energy, SOPAER, SOCOFE en SRIW-Environnement) in de provincie Luxemburg. Het gaat om het eerste batterijpark van dit type in Wallonië en meteen ook het grootste van België. De batterij beantwoordt in belangrijke mate aan de behoefte aan flexibele capaciteit van Elia, de beheerder van het elektriciteitshoogspanningsnet en zal vanaf mid-2021 operationeel zijn. Centrica zal deze “virtuele energiecentrale” ter beschikking kunnen stellen als onderdeel van de zogenaamde Secundaire Reserve. Deze Secundaire Reserve maakt het mogelijk om de frequentie van het net continu in evenwicht te houden, wat nodig is om de stabiliteit van het net te garanderen. De batterij werkt als een buffer en maakt het mogelijk om elektriciteit te injecteren of uit het net te absorberen. Die valorisatie in het kader van de Secundaire Reserve maakt het economisch model van batterijen volledig levensvatbaar. Dankzij hun flexibiliteit hebben deze “virtuele energiecentrales” geen nood aan subsidies in tegenstelling tot andere flexibele capaciteiten zoals aardgascentrales.

Industrie als superbatterij

De batterij van Centrica zal een essentiële en innovatieve rol spelen in het efficiënte beheer van de vraag en het aanbod van duurzame elektriciteit. Ze laat toe om de hernieuwbare energieproductie flexibel te maken door productieoverschotten tijdens dalperiodes te stockeren en ze ter beschikking te stellen tijdens piekmomenten in het verbruik. Het unieke aan de batterij die ontwikkeld werd door EStor-Lux en door Centrica wordt uitgebaat, is dat ze echt de rol van een “virtuele energiecentrale” op zich kan nemen dankzij de virtuele verbinding met industriële spelers zoals LafargeHolcim, Sappi en Foamglas. Wanneer de batterij zijn volledige opslagcapaciteit heeft bereikt, kan een beroep worden gedaan op industriële locaties om de overtollige energie te benutten. Omgekeerd kan Centrica, wanneer de batterij energie nodig heeft, het energieverbruik van industriële spelers coördineren door hen te vragen hun energieverbruik tijdelijk iets te verminderen.

We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe, op batterijen gebaseerde en CO2-uitstootvrije ‘virtuele energiecentrales’ zich zullen blijven ontwikkelen in België. Ze sluiten perfect aan bij het streven van Elia om de verschillende elektriciteitsmarkten geleidelijk aan open te stellen voor vraagbeheer. De optimalisatie van “virtuele energiecentrales” laat de valorisatie van verschillende flexibele energiemarkten toe. Dat is een unieke opportuniteit voor investeerders.
Arno van Mourik, Directeur Centrica Business Solutions International

Dankzij dit eerste batterijpark in het Waalse Gewest versterkt Centrica Business Solutions haar positie als pionier op het gebied van vraagbeheer. Deze “virtuele energiecentrales” vormen een rendabel en efficiënt ecologisch alternatief voor conventionele aardgascentrales.

Arno van Mourik (Directeur Centrica Business Solutions International): “We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe, op batterijen gebaseerde en CO2-uitstootvrije ‘virtuele energiecentrales’ zich zullen blijven ontwikkelen in België. Ze sluiten perfect aan bij het streven van Elia om de verschillende elektriciteitsmarkten geleidelijk aan open te stellen voor vraagbeheer. De optimalisatie van “virtuele energiecentrales” laat de valorisatie van verschillende flexibele energiemarkten toe. Dat is een unieke opportuniteit voor investeerders.”

Dit project is een duidelijke stap vooruit in de energietransitie en bevestigt het concurrentievermogen van batterijen als alternatief voor thermische centrales. Centrica heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de haalbaarheid van het project. De service gaat veel verder dan eenvoudige toegang tot de flexibiliteitsmarkten en omvat aanzienlijke prestatiegaranties van Centrica. Onze teams hebben met veel plezier samengewerkt aan dit zeer innovatieve project.
Bruno Vanderschueren, Bestuurder EStor-Lux

Bruno Vanderschueren, Bestuurder bij EStor-Lux bevestigt de opportuniteit die het batterijpark met zich meebrengt: “Dit project is een duidelijke stap vooruit in de energietransitie en bevestigt het concurrentievermogen van batterijen als alternatief voor thermische centrales. Centrica heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de haalbaarheid van het project. De service gaat veel verder dan eenvoudige toegang tot de flexibiliteitsmarkten en omvat aanzienlijke prestatiegaranties van Centrica. Onze teams hebben met veel plezier samengewerkt aan dit zeer innovatieve project. ”

Over Centrica Business Solutions

Centrica Business Solutions, onderdeel van Centrica plc, is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf met kantoren in onder andere Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Europa, waaronder Antwerpen en Uithoorn. Centrica Business Solutions heeft als doel om energie oplossingen te leveren die in de veranderende behoeften van klanten voorzien en biedt geïntegreerde energieoplossingen voor bedrijven en andere grote energiegebruikers. Hierbij worden decentrale energietechnologieën gecombineerd met diverse commerciële opties om prestaties en kostenbeheer te verbeteren, vermindering van CO2-uitstoot te stimuleren, veerkracht te versterken en groeikansen te creëren. In de Benelux is Centrica Business Solutions actief in diverse sectoren, zoals de glas- en tuinbouw, gezondheidszorg, industrie, detailhandel, transport, vrije tijd en publieke sector en tevens de grootste gecertificeerd leverancier van MTU wkk’s in Europa.

Over EStor-Lux

Het consortium EStor-Lux bestaat uit de volgende Belgische publieke en private spelers:

    • Rent-A-Port Green Energy, een joint venture tussen de gediversifieerde investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, haar dochteronderneming CFE-groep, en BEWATT, het investeringsinstrument van Bruno Vanderschueren (de oprichter van Lampiris);
    • SRIW-Environnement, het investeringsinstrument van Wallonië om ontwikkeling van industriële activiteiten op het vlak van milieu en energie te ondersteunen;
    • SOCOFE, het investeringsinstrument van de Waalse lokale overheden voor de energietransitie;
    • Sopaer nv, het investeringsinstrument in hernieuwbare energiebronnen van de intercommunales Sofilux en Idelux uit de provincie Luxemburg.

Meer informatie

Neem contact op met:

Martine Korstanje
Tel: +31 6 225 18 554
E-mail: centricabusinesssolutions.BE@centrica.com