Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Total verhoogt “Commitment to Better Energy”

Door samen te werken met REstore (nu onderdeel van Centrica Business Solutions) kon Total zijn flexibel vermogen maximaliseren, terwijl de operationele risico’s tot een minimum werden beperkt.

1.2M
Ton van jaarlijks geproduceerde plastics
4e
Total is ‘s werelds vierde grootste olie- en gasbedrijf
130
Operaties in 130 landen

Uitdagingen

Total Petrochemicals Feluy is de grootste Europese polymeerfabriek van Total. Er wordt meer dan 1,2 miljoen ton plastic per jaar geproduceerd. Door hun “Commitment to Better Energy” wil Total Feluy black-outs in België helpen voorkomen. Aangezien Total een van de vijf grootste elektriciteitsverbruikers van het zuidelijke landsdeel is, was men overtuigd om hierin een proactieve rol te spelen. Toen Elia de activering van het strategisch reserveprogramma aankondigde, verklaarde Total Feluy zich akkoord om zijn verbruik binnen zes en een half uur te reduceren tot een bepaald niveau. Het bedrijf was
zich ook bewust van de stijgende elektriciteitstarieven en zocht een manier om de energierekening te verlagen. In de polymeerfabriek bleek het pelletiseren, waarbij een aantal grote extruders worden gebruikt, een flexibel proces te zijn. De extruders konden een paar uur worden afgeschakeld, op voorwaarde dat de voorraadniveaus in de buffersilo’s niet onder een bepaald niveau zakten – een uitdagende opdracht dus.

De Oplossing

Centrica Business Solutions analyseerde samen met het Total-team de extruders om na te gaan in hoeverre ze flexibel waren. Het betrof extruders van verschillende grootte en de capaciteit van elke afzonderlijke extruder bleek ontoereikend. Centrica Business Solutions slaagde er echter in het flexibele vermogen in de Feluy-site beduidend te verhogen door elk afzonderlijk flexibel vermogen in de uitgebreide portfolio samen te voegen. Dankzij de ervaring en de professionaliteit van Centrica Business Solutions hoeft Total niet te vrezen voor boetes wegens een vermogentekort, want dat wordt
opgevangen door hun deelname aan vraagsturingsprojecten via de uitgebreidere Centrica Business Solutions -portfolio.

Bovendien wordt het operationele risico beperkt door de automatische bescherming van de bestaande randvoorwaarden van Total. Centrica Business Solutions nam alle implementatiekosten voor zijn rekening, zodat deelname voor Total geen kosten en geen risico’s met zich meebracht.

De Resultaten

FlexTreo™ stelt u in staat om elektriciteit te verbruiken wanneer ze overvloedig beschikbaar is op het net, bijv. met wind- en zonneproductie, en om minder te verbruiken wanneer er een tekort is. Zo helpt u de toekomstige groei van hernieuwbare energie op een koolstofarme manier vooruit, terwijl u er meteen voordeel uithaalt.

"Centrica Business Solutions is 100% aan te bevelen omwille van hun professionalisme vanaf het begin van onze samenwerking"
Woordvoerder, Total