Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SOL optimaliseert zijn flexibel vermogen

De Italiaanse industriële gasproducent SOL werkt samen met REstore (nu onderdeel van Centrica Business Solutions), toonaangevend aggregator in de EU, om de flexibiliteit van de fabriek in Feluy het hele jaar door te optimaliseren.

6th
Europa’s zesde grootste technische producent
11
Obezit en beheert 11 waterkrachtcentrales
15 min
Om inperking te leveren in plaats van 3 minuten

Uitdagingen

De groep SOL was al betrokken bij Demand Response (DR). Bij grote onevenwichtigheden op het transmissienet kan Italië geen beroep doen op de beperkte verbindingen met de buurlanden. Als gevolg hiervan moeten industriële verbruikers flexibel zijn en hun vraag tijdens stroomtekorten aanpassen. In België baat SOL sinds 1998 een luchtscheidingseenheid uit in Feluy. De groep schreef ook in op de conventionele onderbreekbare leveringscontracten van Elia. Dit bleek operationeel echter moeilijk te liggen, aangezien SOL vaak verplicht was de installaties volledig uit te schakelen zonder dat ze enige informatie kregen of controle hadden over de getroffen machines.

Er was ook geen enkele mogelijkheid om een afschakeling te vermijden. Centrica Business Solutions liet zien dat de twee compressoren en een stikstofcondensor van Feluy ideaal zijn om flexibiliteit te creëren. Ze verbruiken immers enorm veel energie en kunnen gemakkelijk in een paar minuten worden uitgeschakeld. Ze hebben zowel stroomop- als stroomafwaarts grote opslagmogelijkheden en kunnen zonder noemenswaardige impact op de productie en levering van gas worden ingeperkt.

De Oplossing

Centrica Business Solutions trok de aandacht van de bedrijfsleiding toen het hen kennis liet maken met het nieuwe tertiaire reserveprogramma dat Elia, de Belgische transmissienetbeheerder, in 2011 lanceerde. Hierdoor kreeg de fabriek meer tijd om te reageren (15 minuten voor afschakeling in plaats van 3) en met Centrica Business Solutions werden enkel de flexibele processen van de fabriek afgeschakeld, niet de hele fabriek. Bovendien controleerde SOL het proces, niet Elia. Het programma legde echter ook een verplichte vermogensreductie op waaraan SOL niet alleen kon voldoen.

In een groep van andere industriële verbruikers kon SOL echter worden beschermd tegen onvermijdelijke stilstand, bijvoorbeeld wanneer de compressoren een groot onderhoud moesten ondergaan of de condensor niet actief was. Het aggregatieprincipe was voor SOL een logische stap om zijn flexibiliteit zonder bijkomende risico’s te maximaliseren. Een volgende natuurlijke en logische stap was de deelname
aan de Strategische Reserve.

De Resultaten

FlexTreo™ stelt u in staat om elektriciteit te verbruiken wanneer ze overvloedig beschikbaar is op het net, bijv. met wind- en zonneproductie, en om minder te verbruiken wanneer er een tekort is. Zo helpt u de toekomstige groei van hernieuwbare energie op een koolstofarme manier vooruit, terwijl u er meteen voordeel uithaalt.

Centrica Business Solutions toonde ons hoe we zonder additioneel risico onze flexibiliteit in Feluy kunnen optimaliseren"
Woordvoerder, SOL Feluy