Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Reflecties en voorspellingen voor de maximalisatie van uw energiestrategie in 2021

Ons toekomstige energiesysteem zal volledig koolstofvrij, gedigitaliseerd, gedecentraliseerd en gedistribueerd zijn. Maar welke veranderingen waren er in 2020 en welke ontwikkelingen kunnen we de komende twaalf maanden verwachten?

Als 2020 ons iets heeft geleerd, is het dat niemand zeker is over de toekomst. Ook niet over de energiestrategie van uw organisatie. Toch is het belangrijk dat u anticipeert en u zich voorbereidt op mogelijke veranderingen, vooral nu de verwachtingen over totale koolstofreductie steeds groter worden.

De impact van COVID-19 remt ons normale zakelijke en dagelijkse leven. Maar het opende ook onze ogen voor het potentieel van een toekomst met lagere CO2-emissies. Veel organisaties herzien de snelheid waarmee ze een groenere toekomst willen bereiken. Het was dit jaar dus heel interessant om te zien dat veel bedrijven en overheidsorganisaties waarmee we samenwerken enorme stappen zetten richting duurzaamheid. Energieopwekking op locatie, digitalisering van energie, optimalisatie, elektrische voertuigen: organisaties krijgen steeds grotere ambities.

2021 zal wereldwijd nog meer aandacht richten op klimaatverandering, nu de VS opnieuw is toegetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. In het licht van de aanhoudende pandemie zullen organisaties proberen het principe Build Back Better te volgen, en hun transitie naar een duurzame toekomst versnellen, ondersteund door groene herstelprogramma’s van overheden. De 26ste UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) zal 2021 bekronen: door velen beschouwd als het belangrijkste klimaatevent sinds het akkoord van Parijs in 2015.

In deze blog gaan we in op enkele partnerschappen die we in 2020 met klanten zijn aangegaan en de belangrijkste trends op het gebied van energiestrategieën in 2021.

Een reflectie op 2020

Een toenemende focus op duurzaamheid en de uitrol van meer hernieuwbare energiebronnen op het net: het blijft voor netwerkbeheerders wereldwijd een uitdaging om hun net in balans te houden. Een stabiel elektriciteitsnet met stabiele energiebronnen is fundamenteel voor de bedrijfsvoering en zal de verdere integratie van duurzame energieopwekking bevorderen. Ons antwoord op deze uitdaging? Steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties die gedigitaliseerde energieoptimalisatie toepassen – bijvoorbeeld onze joint venture met de Europese Commissie in de vorm van het Cornwall Local Energy Market-project. Dat was de grootste test met energieflexibiliteit in het VK, waarbij meer dan tweehonderd huizen en bedrijven in opgeslagen duurzame elektriciteit handelden.

In heel Europa vonden innovatieve optimalisatieprojecten plaats die gebruik maken van technologie voor batterijopslag, machine learning en AI. Dat waren belangrijke testcases voor virtuele energiecentrales. Die bieden energiezekerheid zonder inzet van fossiele brandstoffen. Elia, de nationale netbeheerder in België, vergrootte zijn betrokkenheid bij een belangrijk project in Terhills. EStor-Lux in Wallonië en iwell in Nederland ontwikkelden hun eigen projecten die optimalisatiekracht bundelen ter ondersteuning van het net. Eelpower in het VK startte een innovatief project voor de optimalisatie van 10 MW batterijopslag, dat voor meerdere markten beschikbaar is.

Voorspellingen voor 2021

Verschillende belangrijke trends bepalen het komende jaar waarschijnlijk de focus van succesvolle energiestrategieën. Door zich op die kansen te richten, kunnen organisaties efficiënter, veerkrachtiger en duurzamer worden in 2021 en daarna.

Verbetering van energiebeheer en opwekking op locatie

In 2021 zullen organisaties blijven werken aan hun ‘netto nul’-doelen, terwijl ze hun kosten onder controle houden. Oplossingen voor lokale energieopwekking en -opslag geven organisaties voor hun stroomverbruik zekerheid over levering, prijs en CO2-emissies. Zonne-energie is de groenere keuze en kan de energie-uitgaven tot 30 procent verlagen vergeleken met het elektriciteitsnet. Batterijtechnologie wordt steeds goedkoper. Door zonne-energie te combineren met batterijopslag, kunnen bedrijven ’s nachts of tijdens piekperiodes hun opgeslagen energie gebruiken in plaats van netvoeding, of kunnen ze er hun voertuigen mee opladen.

We verwachten dat organisaties steeds meer gaan kijken hoe verschillende energietechnologieën kunnen samenwerken om maximale waarde te genereren. Die aanpak kan de plannen om volledig CO2-neutraal te gaan werken, in een stroomversnelling brengen. Maar het kan ook de veerkracht tegen de volatiliteit van de markt en de kosten vergroten, naast prijsverhogingen van koolstof en milieuheffingen. IoT-technologie verbindt energieproducerende en -verbruikende assets met elkaar. Verschillende technologieën worden beter op elkaar afgestemd en genereren zo extra waarde. Dat leidt tot betere beslissingen op het gebied van energie en identificeert gebieden waar reductie van kosten en CO2-emissies mogelijk is.

We blijven onze Energy Insights Solutions en PowerRadar-platform ontwikkelen om meer databronnen aan te spreken. En, belangrijk, berekeningen van de CO2-uitstoot. Die gegevens zullen een cruciale rol spelen om bedrijven te helpen bij het opbouwen, volgen en aanpassen van hun route naar ‘netto nul’-uitstoot. Ze zullen er tegelijkertijd voor zorgen dat dit traject zowel financieel als operationeel veerkrachtig blijft.

Kansen voor energieoptimalisatie

De COVID-19-pandemie heeft laten zien hoe een energiesysteem met meer hernieuwbare energie eruitziet. Tegelijkertijd is aangetoond dat we nog hard moeten werken om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Flexibiliteit is waardevoller dan ooit tevoren. Bedrijven kunnen inkomsten genereren door deel te nemen aan programma’s voor netflexibiliteit, zoals Demand Response. Daarbij moeten ze hun energieverbruik verminderen of verschuiven om vraag en aanbod op het net in evenwicht te houden. Hoe? Mogelijk door in batterijen opgeslagen zonne-energie te verhandelen, of door grootschalige industriële belasting aan te pakken, als onderdeel van een demand response-programma.

In 2021 zal het benutten van IoT-technologie een nauwkeurigere planning mogelijk maken van wanneer en hoe energie moet worden gebruikt. Daardoor kunnen organisaties de waarde van hun deelname aan optimalisatieprogramma’s maximaliseren en de risico’s verkleinen. We verwachten dat steeds meer organisaties zullen profiteren van de samenvoeging van verschillende soorten energiebronnen in een virtuele energiecentrale. Die brengt een combinatie van flexibele energieassets uit meerdere organisaties samen, zoals batterijopslag, zonne-energie, wkk’s of generatoren.

Elke asset heeft zijn eigen operationele grenzen en beperkingen. Daarom wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen hoe de sterke punten van elke asset optimaal kunnen worden ingezet. Zo wordt efficiënt voldaan aan de 24/7-vraag op locatie, in samenspel met het net. Organisaties kunnen hun financiële rendement daarmee maximaliseren, door geld te verdienen met hun flexibiliteit op meerdere markten. En dat zonder de beschikbaarheid of de prestaties van hun assets in gevaar te brengen – ja, zelfs te verbeteren.

Toekomstige energiekansen maximaliseren

Om deze kansen in 2021 en daarna te maximaliseren, is het belangrijk dat organisaties eventuele organisatiesilo’s in hun energiestrategie verwijderen. Met naadloze verbindingen tussen levering, hernieuwbare energiebronnen, on-site opwekking, informatie, efficiëntie en optimalisatie, zorgt u ervoor dat elk onderdeel maximale waarde levert. Door complexiteit weg te nemen, gaan deze verbindingen werken. Organisaties kunnen zo een toekomstbestendige energievisie bouwen die de risico’s en kansen van vandaag en morgen aanpakt.

Download ons rapport Distributed Energy Future Trends voor meer informatie over de veranderende rol van energie.