Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Naar een actieplan om de CO2-uitstoot in uw bedrijf te verminderen

Hoe zet u uw 'net zero'-doelstellingen om in de praktijk, in acties die de CO2-uitstoot effectief beperken? Wij suggereren technologieën en benaderingen die mogelijk passen bij uw ideeën, zeker als u een energieoplossing op maat wenst te creëren.

Uw bedrijf heeft in zijn traject naar beperking van de CO2-uitstoot vast al tijd besteed aan de uitwerking van 'net zero'-doelstellingen en aan identificeren van kansen met het oog op duurzaamheid. Als volgende stap zult u deze doelstellingen willen omzetten in acties. In dit stadium beseft u allicht dat uw keuzes de juiste balans moeten respecteren tussen drie prioriteiten: CO2-beperking, kostenefficiëntie en veerkracht, drie focusdomeinen die elk uiterst belangrijk zijn. Inzetten op het ene ten koste van het andere, is geen optie.

Een gestructureerd actieplan kan u helpen om uit te blinken in elk van deze drie domeinen. Maar om de juiste balans tussen deze prioriteiten te vinden, moet u overwegen welke benaderingen en welke energietechnologieën het best bij uw doelstellingen passen. De volgende tips helpen u een actieplan te ontwerpen op maat van uw bedrijf.

Ontwikkel een gestructureerde aanpak op basis van gegevens

Bij CO2-beperking moet elke inspanning die u doet, worden beoordeeld op gegevens. Het loont de moeite advies en ondersteuning te vragen bij een gespecialiseerde partner, om er zeker van te zijn dat deze gegevens sluitend zijn en worden omgezet in een hanteerbare analyse die op haar beurt leidt tot geïnformeerde energieplannen voor de toekomst. Dit kan u helpen een gestructureerde aanpak te ontwikkelen, uitgaande van betrouwbare cijfers die bruikbaar zijn om uw werk te benchmarken. Realtime energy monitoring is een effectieve manier om te garanderen dat u over de vereiste sluitende gegevens beschikt. Een voorbeeld: onze inzicht in energie-oplossingen stellen u in staat om CO2 uitstoot op apparaatniveau te bewaken. U kunt de verzamelde gegevens inzetten om u te helpen een activa-inventaris te creëren, hotspots van uitstoot te diagnosticeren, trends in de tijd te analyseren en op die basis richting te geven aan manieren om uw uitstoot terug te dringen.

Maximaliseer de waarde van flexibiliteit

Demand Response (vraagrespons) kan bedrijven helpen een nieuwe inkomstenstroom te creëren voor hun energie-activa: dat geld kunt u dan weer investeren in schonere energieopwekking. Zo helpt u het net af te stappen van fossiele brandstoffen zoals gas en steen- of bruinkool. Hernieuwbare energie is vaak intermitterend, en vraagrespons helpt een flexibeler energiesysteem te creëren met een effectief antwoord op schommelingen in vraag en aanbod.

Diverse domeinen vragen aandacht om uw inbreng in vraagrespons te maximaliseren. Vraag u af hoe uw bedrijf IoT-technologie kan inzetten om uw energieverbruik nauwkeuriger te plannen: wanneer en hoe? U haalt dan niet alleen de hoogste waarde uit uw investering in optimaliseringsprogramma's, maar dit zou bovendien ook de risico's kunnen beperken. Uw bedrijf kan vervolgens onderzoeken wat de mogelijke voordelen zijn van de aaneenschakeling van verschillende soorten energie-activa tot een virtuele energiecentrale. Overweeg tot slot om uw inbreng in vraagrespons te combineren met sensortechnologie op apparaatniveau: dit helpt u om nog meer flexibiliteit te identificeren, voor nog betere prestaties.

Volgend filmpje schetst enkele voordelen van de integratie van vraagrespons in uw strategie om CO2-uitstoot te verminderen.

Die vermindering van CO2-uitstoot écht waarmaken: ons Energietraject helpt!

Met zó veel opties zou het weleens complex kunnen lijken om uw strategie tot vermindering van uw CO2-uitstoot te ontwikkelen. Bij Centrica Business Solutions bieden we niet alleen een ruime keuze aan energiediensten en technologieën voor decentrale energie, maar ook de kracht van onze expertise om u hierbij te begeleiden.

Daarom stellen we ons Energietraject voor: om u te helpen uw CO2-uitstoot te verminderen, maar ook om af te rekenen met de complexiteit die op u afkomt zodra u uw duurzaamheidsbehoeften evalueert en uw specifieke bedrijfsdoelstellingen wilt waarmaken.

Wat het inhoudt om een duurzaam bedrijf te zijn …

Uit ons rapport 'Distributed Energy Future Trends' blijkt dat 70% van de bedrijven beweren dat ze nood hebben aan commerciële en technische expertise om hen te helpen de groeikansen te grijpen die energie kan ontsluiten. U bent echt niet de enige!